Den kære Gud og Skaber

Melodi: Det kostede dig livet af Preben Andreassen, 1994.

  1. Den kære Gud og Skaber

den mindste orm har kær

og også mig, som gaber,

når sengetid er nær.

  2. Hver gang en pære dratter

til jorden med et brag,

det høres som en latter

af træets velbehag.

  3. Herinde vækkes tanker

om småt, men også stort,

naturen kraftigt banker

på vores dør og port.

  4. Mon vi dog rigtigt fatter

Guds storhed midt i småt,

at Gud er en forfatter:

naturens bog er flot.

  5. Elektromagnetisme:

eksempel på en magt

som en automatisme

til hele verden strakt.

  6. Ufattelige magter,

som virker elegant

for os, når vi betragter

det, som Gud sammenbandt.

  7. Et stof bli’r snart nok fundet

som tyngdekraftens grund,

Gud har det fast nok bundet,

for Han er ikke ond.

  8. Nej, Gud er god og ville

gi’ verden liv i evighed.

Han er vor verdens kilde,

fyldt op af kærlighed.

9. Hvorfor jeg gør det onde,

skønt jeg vil gerne godt;

der er uklare grunde

til at det blå bli’r gråt.

10. Bevar mig nu i natten

fra ondskaben i mig,

du, Jesus, er som Skatten,

Guds Sandhed og hans Vej.

11. En rolig nat, jeg beder,

giv mig, Gud Helligånd,

og at du forbereder

min død i frelsens bånd.

  12. Du kære Gud og skaber,

som selv en orm har kær,

giv mig, mens jeg nu gaber,

din fred, og vær mig nær.

Et dejligt ruskvejr liver op

Melodi: Op al den ting.

1. Et dejligt ruskvejr liver op

og hvirvler gamle tanker

i luften op, og jeg i krop

i nye tanker vanker.

  2. Omvend mig, Herre Jesus Krist,

send Helligåndens kuling,

så ser jeg alle mine brist,

og indser din velgerning:

3. at du tilgi’r, hvad jeg har gjort,

som skader mig og næsten,

frels du mig og gør det ugjort

ved pust af Helligånds-blæsten.

4. Sænk ikke ned i fjordens vand

det onde, jeg bedriver,

hvor ebbe lader os se sand,

når vand bortløber, siver.

5. Nej, sænk, min Far, til havets bund

min synd igennem bølger,

så bliver sjælen hel og sund,

og jeg dig efterfølger.

6. Skænk vinen ny til mig, din bror,

så fred og glæde bobler

på dig nu alle ting beror,

jeg til dig, Herre, kobler.

  7. Gør mig til lædersækken ny,

genfødt af vand og Ånden,

fra nu af vil jeg til dig ty,

mens du mig ta’r ved hånden.

8. Du Guds og menneskenes Søn,

bespis mig kæmpesynder,

favn mig, din bror, og hør min bøn:

Gør mig til en begynder.

  9. Tak for det fællesskab i dag,

du skænker os og giver,

så vi kan tåle alle slag.

Du sammen os opliver!

10. Bevar os som din menighed

helt ind igennem døden,

så vi i evig salighed

skal se dig, Morgenrøden.

  11. Bevar de kære, som gik bort,

forfærdeligt er savnet.

Bevar os fra at gå i sort,

du som har Frelser-navnet!

  12. Opvæk i os dit store håb

om middag i dit rige!

Omvend os vantro ved din dåb,

så vi bli’r dine lige!

Aftensalme med stjernebilleder

Sommertrekanten - de første stjerner på efterårshimlen

Sommertrekanten består af:
Deneb i Svanen/Nordkorset
Vega i Lyren
Altair i Ørnen

Se stjernebillederne og hvor de tre stjerner er:
http://www.naturpaedagogik.dk/stjerner/trekant.htm

Melodi: Du, som har tændt millioner af stjerner.

1. Tak, Gud, at du har hængt månen blandt skyer

midt mellem himmel og jord og helt frit,

lov, tak og ære og pris, vor fornyer,

du som oplærer os lidt efter lidt

2. til at hengive os til dig med glæde,

vente det største af dig, som har sat

alt muligt godt rundt omkring og vil lede

os fra den tidligste morgen til nat.

3. Råger forsvinder i flokke for øjet,

lovsangen lyder dog mest som et råb,

som var de sure og ikke fornøjet;

dog er for fugle og men’sker der håb!

4. Lån os, vor kæreste Far, dine vinger,

så vi kan flyve i Ånden med dig,

fyld os med lyset, som Kristus os bringer,

vær med enhver, som er syg og er bleg.

5. Nu varsler sommertrekanten os freden,

af alle stjerner er tre et signal,

”toppen” af trekanten lyser forneden.

Sådan, Guds Ånd, kom til os og neddal!

  6. Klarest er Vega i aftensangs-stunden,

tegn på Gud Fader, som skinner til tro,

Deneb som Kristus opsteg fra afgrunden,

for at med ham vi i himlen kan bo.

7. Efter sin bortgang har Kristus som talsmand

sendt Helligånden til trøst og til gavn,

sådan som Altair i ørnen til lavland

lyser og trøster os i alle savn.

  8. Kære Guds Helligånd, giv ørnevinger,

så vi kan flyve ved dig til vort mål,

kaste os over det bytte, du bringer:

glæde og fred og en vilje af stål!

9. Se! svanen opfordrer os til et korstegn,

som en beskyttelse og som et værn,

så vi bevares på vej gennem ruskregn,

frem for at kvæles i ondskabens kværn.

  10. Far, tag din lyre og spil på os strenge,

spænd os helt op, så at tonen bli’r ren.

Hjælp, at vi ikke skal noget forvrænge,

styrk i os det, som er lovsangens gen!

11. Så kan med heste i drømme vi sprænge -

se os i Karlsvognen køre afsted,

den, som i virkeligheden har længe

stået på stedet, indtil vi er med.

12. Godt hen på natten Orion opstiger,

tre stjerners bælte til nyt sammenhold;

Gud, den treenige, atter beriger

mig, som barfodet på gruset bli’r kold.

13. Sværdet består som af bæltet af prikker,

tre navne lyser til tro og til fred,

skarpest og dybest af alle det stikker,

så jeg fornemmer det i hvert et led.

14. Således bli’r dommen sand og retfærdig,

så vi bekender vor synd for dig, Gud,

vær trods alt også barmhjertig og kærlig,

tildel os hver dag et nyt overskud!

Sommertrekanten:
Denek i Svanen/Nordkorset
Vega i Lyren
Altair i Ørnen

Sommertrekanten:
Denek i Svanen/Nordkorset
Vega i Lyren
Altair i Ørnen

Seneste kommentarer

12.08 | 09:41

- sikke dog en gang sort teologisk volapyk. Det rene visse-vasse. Religion har gjort ubodelig skade gennem historien.

11.06 | 12:37

"there's nothing worth more" music video is so full of the energy of Jesus/God. and yet a small part of the Love🌞/energy🌞 of Christ💚🙏🏽🌞

22.09 | 17:58

Kære Johannes Endnu engang tak for disse sange. Der er ikke så mange vi kender på dansk. Jeg fandt en engelsk Above all names. Men hvor er det nogle rige tekster de har i deres lovsange.

01.12 | 17:13

"Når din Ånds regn falder ........." so Lovely !! Brings tears to my eyes.

Del siden