Du er fuld af nåde og trofast / تو پر فیض ووفادار

DANSK OVERSÆTTELSE - OG DEREFTER SANGEN PÅ FARSI/PERSISK

Du er fuld af nåde og trofast
Fuld af omsorg
Din kærlighed flyder med godt fra din godhed til os
Du er hellig og retfærdig
Du er barmhjertig og tålmodig
Dyb er hans fred under dine vingers skygge til os
Dit herredømme er almægtigt, fuldt af herlighed
Din godhed varer evigt
Vi giver dig ære, ingen er som dig
Du er Gud, vor konge

Du er fuld af nåde og trofast
Derfor ophøjer vi dit hellige navn
Ære og pris være dig

Dit herredømme er almægtigt, fuldt af herlighed
Din godhed varer evigt
Vi giver dig ære, ingen er som dig
Du er Gud, vor konge

تو پر فیض ووفادار
پر از مهر ونیکویی
محبت تو جاریست از خوبیهایت به ما
تو قدوس وعادلی
رحیم هستی وصبور
عمق آرامش زیر سایه بالهایت برما
قادر متعال سلطنتت پر جلال
نیکوییت جاودانه است
جلاات دهیم هیچ کس مثل تو نیست
تویی خدا پادشاه ما

تو پر فیض ووفادار...

بر افرازیم نام قدوست
عزت وجلال از آنت...

قادر متعال سلطنتت پر جلال
نیکوییت جاودانه است
جلاات دهیم هیچ کس مثل تو نیست
تویی خدا پادشاه ما
پادشاه ما عیسی

I Kristi navn skal enhver tunge bekende, at han er Herre - به نام مسیح

I Kristi navn skal enhver tunge bekende, at han er Herre
I Kristi navn skal hver bøje sig, for han er Gud
Kristus Jesus er vort håb, Kristus Jesus er vort håb
Halleluja, tak, Gud, frelsen kommer fra vor Gud,
I Kristi navn helbredes enhver smerte, fordi Han er Gud
I Kristi navn skal enhver tåre tørres, for Han er Gud

به نام مسیح هر زبانی اقرار کند که او خداوند است
به نام مسیح هر زانویی خم شود چونکه او خداوند است
مسیح عیسی امید ما مسیح عیسی امید ما
هللویاه شکرت ای خدا نجات از سوی خداوند ما
به نام مسیح هر دردی شفا یابد چون او خداوند است
به نام مسیح هر اشکی پاک شود چونکه او خداوند است

Jeg kommer ind i dit nærvær / می آیم تا در حضور تو

Jeg kommer ind i dit nærvær
Jeg ser dig ansigt til ansigt
Jeg knæler i dit nærvær
Jeg beder om din frelse (2X)

Hellig, mægtig, fuld af herlighed, Herre (2X)

Jeg kommer ind i dit nærvær
Jeg ser dig ansigt til ansigt
Jeg knæler i dit nærvær
Jeg beder om din nåde

Hellig, mægtig, fuld af herlighed, Herre (4X)

Helligånd, gør mit liv nyt som en forårsregn

Regn, Helligånd,
som forårsregn
gør verden og mit liv nyt
så jeg bliver fuld af blade og blomster (kraft og frugt)
så jeg bliver fyldt af Guds Ånd
af din rene ild
så jeg bærer meget frugt
som kvist på dig, Vintræet
Nogle gange vil sjælen,
Andre gange verden,
Eller ondt begær,
vil få mig til at tørre ud (visne), Jesus
Vend ikke dit ansigt fra mig!

Gud er kærlighed - خدا عشق است

Gud er kærlighed, Gud er venlighed, Gud er hjertelighed
Gud er inderlig kærlighed, Gud er sandhed, Gud er medlidenhed
Vi priser Ham, som tilgiver os, befrier os fra vor synd
Han er den Almægtige Gud, Han er den retfærdige Gud, Han bør prises
Vi siger: Halleluja! Halleluja! Vi siger: Halleluja!

Gud er glæde, gud er barmhjertighed, Gud er ydmyg
Gud er fred, Gud er hvile, Gud er frelse
Han som frelste os ved at ofre sig selv, da han blev korsfæstet,
Han som Faderen gav livet igen, Han som tilgav os og gav os del i glæde
Vi siger: Halleluja! Halleluja! Vi siger: Halleluja!
Han er den venlige Gud, Han er tilgivelsens Gud

/ چون ریزد باران روح تو برکویر قلبم / Når din Ånds regn falder over mit hjertes ørken

چون ریزد باران روح تو برکویر قلبم
بیابانها بوستان می گردد با لمس روحت

شفایی تازه بخشد جانم را سیر گرداند
سرودی تازه دهد بر لبهای ترسانم
آزادیم با لمس او پیروزیم در نام او
بیابان بوستان شود بوستانها جنگل شوند

چون ریزد باران روح تو برکمیر قلبم...

When the rain of Your Spirit pours down, over the desert of my heart
The deserts blooms in to flower fields, by the touch of Your Spirit

Comes with a new healing and saturates my soul
And inspires a new Song, over my trembling lips

We are set free with His touch, In His Name we have victory
Deserts bloom in to flower fields, flower fields grows in to forest of flowers

Når din Ånds regn falder over mit hjertes ørken,
bliver ørkenerne til en have ved din Ånds berøring

En anden udgave af sangen:
https://www.youtube.com/watch?v=YGRdbS_zd6E (med lydskrift og engelsk oversættelse)

bringer ny helbredelse, mætter min sjæl
giver en ny sang til mine bange læber
Vi bliver sat fri ved Hans berøring, vi sejrer i Hans navn
Ørkenen bliver til en have, haverne bliver en skov

Glæd jer / شادی کنید

Glæd jer, I børn,
for den himmelske Far hersker i himlen
såvel som på jorden

For vor Herre er med os,
Hans navn er mægtigt
Han skjulte mig med sine salmer
Vendte min sorg til dans

Glæd jer, I børn,
for den himmelske Far hersker i himlen
såvel som på jorden

Din frelses klippe er min tilflugt, når fjenderne er nær
Kirkens konge vandrer med os
Ære være Hans navn

Glæd jer, I børn,
for den himmelske Far hersker i himlen
såvel som på jorden

Over konger og magter / برتر از شاهان و قدرتها

Dansk oversættelse af den persiske tekst, som er en persisk udgave af "Above all powers"

Over konger og magter
Over skabningen og dets gerninger
Over visdom og menneskers valg
Var du nærværende fra begyndelsen
Over konger og herskere
Over denne verdens vidundere
Over denne verdens rigdom og skatte
Var du mere værd and alt det

Forkastet og alene
Du gav dit liv, du ofrede dig for min skyld,
Som en blomst lod du dig trampe ned
Du blev korsfæstet og lod dig ydmyge.

Du er nu min frelse / اینک بویی نجات من

Danske oversættelse

Du er nu min frelse
Jeg tror på dig
Jeg får vand for min sjæl
af Helligåndens kilde
Jeg husker din godhed
Løfter og sejre
Du har kaldt mig ved navn
Vær tryg i dit hus

Gennem mit liv
venter jeg på dig
Sådan er min Guds hjerte og sjæl
Det ved jeg af din nåde
Dig vær lov og tak
Gennem mit liv
venter jeg på dig
Sådan er min Guds hjerte og sjæl

Det ved jeg af din nåde,
den frelse, jeg har ved dig
Du ser mig, Gud,
At jeg har brug for dig
Det ved jeg af din nåde,
den frelse, jeg har ved dig
Du ser mig, Gud,
At jeg har brug for dig

Dig vær lov og tak
Gennem mit liv
venter jeg på dig
Sådan er min Guds hjerte og sjæl
Dig vær lov og tak
Gennem mit liv
venter jeg på dig
Sådan er min Guds hjerte og sjæl
Dig vær lov og tak
Gennem mit liv
venter jeg på dig
Sådan er min Guds hjerte og sjæl

منجیم عیسی، ای شاه جلال / Min Frelser, Jesus, ærens konge

Dansk oversættelse:

Min Frelser, Jesus, ærens konge
Jeg tilbeder dig med hele min sjæl,
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
I sorg og i trængsel, i hårde tider og i forfølgelse
Sætter jeg mit håb alene til dig, Jesus,
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Du har lovet snart at vende tilbage
Du ønsker, at dine børn er dig nær
Halleluja, halleluja (8X)

Hvad enten jeg er sønderknust eller hører din stemme / اگه دل شکسته ام یا صداتو تشنوم

Hvad enten jeg er sønderknust
eller hører din stemme,
så giver du mig fodfæste,
også når jeg ikke ser dig
storme og trængsler spærrer vejen
Jeg løfter mine hænder
og beder til dig

Jeg tænker på dit arbejde med mig
og at du gav dit liv for mig
Din kærlighed frelste mig
Din hengivenhed gjorde mig fri
fra nu og til evig tid
tilhører jeg dig
om jeg er i bjergene
eller i dybe dale
fra nu og til evig tid

Når jeg er fuld af håb
og solen skinner på himlen
når din hånd, Far, er hos mig
så længes jeg efter dig
så er jeg dig nær
jeg løfter jeg mine hænder
jeg længes efter dig
jeg tænker på dit arbejde med mig

Din kærlighed frelste mig
Din hengivenhed gjorde mig fri
fra nu og til evig tid
tilhører jeg dig
om jeg er i bjergene
eller i dybe dale
fra nu og til evig tid
Jeg tilhører dig
Jeg tilhører dig
Jeg tilhører dig

Gud, dine værker er underfulde og mægtige / کارهایت ای خدا عجیب وعظیم است

Gud, dine værker er underfulde og mægtige
Almægtige Gud
Dit liv og din sandhed er ret og retfærdig
Din virkelighed og retfærdighed
Er dine værker, Gud
Hvem vil ikke prise dit navn
Du alene er hellig, alene hellig,
Alle folkeslag priser dig
Du konge, fuld af herlighed
Halleluja, halleluja, halleluja, Amen

Gud, dine værker er underfulde og mægtige…

Når jeg ser dit kors / چون بنگرم بر صلیبت

Når jeg ser på dit kors,
Ser jeg din underfulde frelse
I dine sår og smerter
I din utrolige sejr

I din frelse som flød
Fra dit blod og legeme, Jesus,
Ved dine sår
bragte du helbredte til min hjemløse ånd

Dit kors blev din seng
Hvor du sidder som konge
Og åbenbarer din kærlighed
På Golgathas bjerg

Kongerne vil give livet
for at blive verdens herre,
Men vor Konge gav sit liv
For at blive mit hjertes Herre

Jeg synger lovsang med kærlighed,
for jeg ved, at du er min Konge
du er kærlighed, du er min stolthed, du er min Herre

Din kraft er den bedste medicin
Den Første og den Sidste

Lyset overalt i mit mørke
Du, min korsfæstede Jesus


Dit kors blev din seng
Hvor du sidder som konge
Og åbenbarer din kærlighed
På Golgathas bjerg

Kongerne vil give livet
for at blive verdens herre,
Men vor Konge gav sit liv
For at blive mit hjertes Herre

Øs mere kærlighed i mit hjerte / بیشتر عشقت را بریز در قلبم

Øs mere kærlighed i mit hjerte
Øs mere kraft ind i min eksistens
Jeg tilbeder dig af hele mit hjerte
Jeg tilbeder dig af hele min sind
Jeg tilbeder dig af hele min sjæl
Du er Gud, Kristus, Kristus

More love, more power, more of your love in my life
More love, more power, more of your love in my life
I will worship You with all of my heart
I will worship You with all of my mind
I will worship You with all of my strength
For You are my Lord, You are my Lord…

Mere kærlighed, mere kraft, mere af dig i mit liv
Jeg til tilbede dig af hele mit hjerte
Jeg vil tilbede dig af hele mit sind
Jeg vil tilbede dig af hele min styrke
For du er min Herre, Du er min Herre
Du er min Herre, Du er min Herre, Du er min Herre
Så på farsi igen:
Jeg giver dig ære af hele mit hjerte
Jeg giver dig ære af hele mit sind
Jeg giver dig ære af hele min sjæl
Du er Gud, Du er Kristus

More love, more power, more of your love in my life
More love, more power, more of your love in my life
I will worship You with all of my heart
I will worship You with all of my mind
I will worship You with all of my strength
For You are my Lord, You are my Lord…

Jesus, jeg priser dig / عیسی تو را می پرستم

Sangen bruger Guds navne, som bruges i Det gamle Testamente: Jehova (udtalen ved ingen, det er fire konsonanter JHWH, som jøder ikke udtaler, så derfor ved ingen egentlig, hvordan det skal udtales, for det MÅ ikke udtales). Så El Shaddaj (Gud den Almægtige); endelig Adonaj - det betyder 'Herren' og siges, hver gang der står JHWH i bibelen.
Og så tilføjer persisk-talende kristne Jesu navne på persisk:
Sultan (bruges også af arabisktalende kristne) og shah (konge).
Jesus må nødvendigvis på persisk være sultan og shah!
Jesus, dig vil jeg prise
Af hele mit hjerte og sjæl
Af alt, hvad jeg er
Af hele hjertet og sjælen

Jehova er min Herre
Jesus er min sjæls sultan
Du er min Gud, mit hjertes sultan
Jeg elsker dig, Jesus

Jesus er min tilflugt, min sjæls glæde
Du alene lovsynger jeg
Du er El Shaddaj, du er Adonaj
Du er min Konge, Jesus

Kristus, kom mig nær / ای عیسی نزدم بیا

Oversættelse:

Kristus, kom mig nær, vær god at vise mig vejen
Min sjæl er i dine hænder, du min gode vejleder

Jeg tørster efter dig, tørster efter dit nærvær
Jeg beder dig, min Frelser om altid at være vise mig vej

Jeg vil ikke åbne mit hjerte og give det til nogen,
Kun dit nærvær ønsker jeg, Kristus, korsfæstet for mig

Jeg stoler på dig, vær i alle forhold min vejviser
Vær konge over mit hjerte, min elskede Kristus

Det er fuldbragt - تمام شد, af Gilbert Hovsepian

Jesus, med din død
Borttog du forbandelsen og døden
Jesus, min konge
med dit blod vaskede du mig

På Golgatas kors
beviste du din kærlighed.
på den tredje dag
opstod du, min Herre

Det er fuldbragt
Kristus opstod
fra de døde
Han er opstået
Det er fuldbragt

Maria, ved du, hvad dit barn skal gøre? مریم میدانی که نوزاد تو برآب گام خواهد نهاد

Maria, ved du, hvad dit barn skal gøre?
Ved du, at han vil frelse menneskene?
Ved du, at dit barn komme for at gøre nye ting?

Han, som du giver liv, giver dig livet
Ved du, at dit barn vil gøre blinde seende?
Ved du, at han får stormen til at falde til ro?
Ved du, at dit barn er kommet ned fra Himlen?
Dette forgængelige ansigt er Guds eget ansigt!
Ved du det, Maria?
Den blinde ser, den døve hører, den døde bliver levende,
Den lamme går, den stumme taler, priset være den levende Gud
Maria, ved du, at dit barn skaber glæde?
Maria, ved du, at han skal herske over verden?
Ved du, at dit barn er et himmelsk lam?
Det barn, som ligger i dine arme, er Herren

Mary, did you know med oversættelse til farsi (let forandret)

Mary did you know that your baby boy would one day walk on water?
Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you've delivered, will soon deliver you
Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
When you kiss your little baby, you kiss the face of God
Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?
Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?
The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb
Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation?
Mary did you know that your baby boy would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb?
That sleeping child you're holding is the great I am
Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?
Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know? Oh
Mary did you know?

En sang til Skaberen af himlen, jorden og hele verden

Himlens og jordens og denne verdens Skaber,
din herlighed blev åbenlys i skabelsen af mennesker

Englene synger om din godhed og kærlighed,
for din kærlighed hører aldrig op

Jeg synger med mit legeme.
Jeg priser dig, kongernes konge, Jesus

For dig synger jeg den smukkeste sang,
jeg bøjer mine knæ for dig.

Himlens og jordens og denne verdens Skaber,
dit lys skinner i mit sorte hjerte,

Jeg beder til dig i din nærhed, hør mit råb,
for jeg synger til dig, du min Herre.

Råleghe åsemån, zamin oin djahån
Åsjkår sjod djalålat dar chelghate insån

Malåjek saråjand mehro mohabatat
Tjon mohabate to zåjel nagardad

Misaråjam bå tamåme wodjudam
Setåjam to rå sjåeh sjåhån iså

Bahrat chånam zibåtarin sorudam
Zånu zanam sar forud åvaram

Råleghe åsemån zamin oin djahån
Dar ghalbe siåham nurat gasjt tåbån

Nazdet doa konam besjno to sedåjam
Tjon bahre to chånam ei chodavandam

Misaråjam bå tamåme wodjudam
Setåjam to rå sjåeh sjåhån iså

Bahrat chånam zibåtarin sorudam
Zånu zanam sar forud åvaram

Råleghe åsemån zamin oin djahån
Åsjkår sjod djalålat dar chelghate insån

Malåjek saråjand mehro mohabatat
Tjon mohabate to zåjel nagardad

Misaråjam bå tamåme wodjudam
Setåjam to råf sjåeh sjåhån iså

Bahrat chonam zibåtarin sorudam
Zånu zanam sar forud åvaram

Misaråjam bå tamåme wodjudam
Setåjam to rå sjåeh sjåhån iså

Bahrat chonam zibåtarin sorudam
Zånu zanam sar forud åvaram
Zånu zanam sar forud åvaram
Zånu zanam sar forud åvaram

Dit navn er stort, Jesus - عظیم است نام تو عیسی

Dit navn er stort, Jesus
Ære være dit navn, Jesus
Din er magten, Jesus
Vi priser dit hellig navn, Jesus

Lydskrift:
Azim ast name To Isa
Jalal bar name To Isa
Ghodrat az ane To Isa
Setåim name ghodusat Isa
Halleluja, hallelujah… Setåim name ghodusat Isa

Jeg tilbeder dig - می پرستمت

Jeg tilbeder dig
Min Frelser, Gud
Jeg tilbeder dig (hver linje)
Universets Herre
Du, som ofrer dig
Du er hersker
Du er konge
Du er Gud
Jeg tilbeder dig
Vejviser og min hersker
Min eneste hjælper
Jeg tilbeder dig…
(hele stykket gentages)

Min Frelser, Gud
Jeg tilbeder dig…
Du er min elskede ven
Du er den ven, der trøster mig
Du er kongernes konge
Du er Kristus, Gud,
Du er min elskede Jesus
Du er min gode Gud
Du er stærk og fantastisk
Du er verdens Herre ,
som er min ledsager
som er på min side, Kristus
Du er min sjæls sjæl
Du er min begyndelse og ende

Lydskrift
Miparastamet
Ei mundji chodåvand
Miparastamet
Ei chodåvande ålam
To kæ zedjånat gozasjti
To ei måleke hasti
To ei ån pådesjåhi
To hasti ån chodåji
Miparastamet
Ei rahbar o sarvajam
To ei jegåneh jåvaram
Miparastamet
Ei mundji chodåvand
Miparastamet...
To ei jåre mahbubam
To ei jare deldjujam
To ei sjåhe sjåhånam
To ei Masihe chodåjam
To ei isåije mahbubam
To ei chodåje nikujam
To azim o por djalåli
To chodåvand djahåni
Keh to rahbaram sjodi
Keh hasti dav kanåram masih
To ei djån djånån
To ei åråz o påjånam

Budbringerne danser - قاصدکها رقصکنان - med lydskrift

Budbringerne danser,
De glade nyheder gør fri,
Blomsterne får en til at smile,
De kommer med dejlige nyheder,
Maria’erne spreder parfume,
Deres budskab standser deres ulykkelighed
På grund af nyheden i det ord.
I Kristus er der frihed.
I Kristi kors er der udødeligt liv,
Befrielse fra skyld.

Forklaring: ’blomsterne’ er givetvis disse kvinder, som også er budbringerne. Det er Maria’erne, som fandt Jesu grav tom påskemorgen, og som også så Jesus først (i al fald den ene af Maria’erne!) og salvede Jesu fødder med parfume. ’Blomst’ hedder på farsi (det persiske sprog) ’nilufar’, som er et pigenavn i Iran. Derfor gætter jeg på, at Maria’erne er ’blomsterne’ i sangen.

Budbringerne danser - قاصدکها رقصکنان - samme som ovenfor med andre billeder!

Budbringerne danser,
De glade nyheder gør fri,
Blomsterne får en til at smile,
De kommer med dejlige nyheder,
Maria’erne spreder parfume,
Deres budskab standser deres ulykkelighed
På grund af nyheden i det ord.
I Kristus er der frihed.
I Kristi kors er der udødeligt liv,
Befrielse fra skyld.

Forklaring: ’blomsterne’ er givetvis disse kvinder, som også er budbringerne. Det er Maria’erne, som fandt Jesu grav tom påskemorgen, og som også så Jesus først (i al fald den ene af Maria’erne!) og salvede Jesu fødder med parfume. ’Blomst’ hedder på farsi (det persiske sprog) ’nilufar’, som er et pigenavn i Iran. Derfor gætter jeg på, at Maria’erne er ’blomsterne’ i sangen.

Lydskrift:

Ghaasedakhaa raghskonaan,
mojde aazaadi daadand
Nilofarhaa khandekonaan,
payaame shaadi daadand
Maryamhaa atr afshaan,
shodand az bare in payaam
Rozhaa baaz shodand,
az shaadi in kalaam
Dar Masih aazaadist,
zendeghi javdanist
Dar salibe Isaa,
as ghonaa rahaahist

Jeg vil lovsynge Ham - ستایش می کنم او را

Jeg vil lovsynge Ham
fordi jeg har fået livet af Ham

Jeg vil lovsynge Ham
fordi jeg har fået kærlighed fra Ham

Jeg vil lovsynge Ham
fordi Han fjernede sorgen fra mennesket

Han frelste mig fra sorgen
Han gav mig håb

Jeg vil lovsynge Ham
fordi Han fjernede sorgen fra mennesket

Jeg har udødeligt liv
fordi jeg gav hjertet til Ham

Jeg vil lovsynge Ham

You raise me up - تو مرا بالا بردی پس من میتوانم روی کوهها بایستم

وقتی که من پایین هستم ، آه روح من خسته و بیزار است
وقتی که مشکلات میآیند و بر قلب من تحمیل میشوند
پس من هنوز هستم و اینجا در سکوت منتظرم
تا وقتی که تو بیایی و اندکی با من بنشینی
تو مرا بالا بردی پس من میتوانم روی کوهها بایستم
تو مرا بالا بردی برای راه رفتن بر روی دریا های طوفانی
من قوی هستم وقتی که در میان شانه های تو ( در آغوش تو ) هستم
تو مرا بالا بردی به بیشتر از آنچه که میتوانم باشم
تو مرا بالا بردی پس من میتوانم روی کوه ها بایستم
تو مرا بالا بردی برای راه رفتن بر روی دریا های طوفانی
من قوی هستم وقتی که در میان شانه های تو ( آغوش تو ) هستم
تو مرا بالا بردی به بیشتر از آنچه که میتوانم باشم
تو مرا بالا بردی پس من میتوانم روی کوهها ....
...
...
تو مرا بالا بردی برای بیشتر از آنچه که میتوانم باشم
...
...
...
...
تو مرا بالا بردی برای بیشتر از آنچه که میتوانم باشم

Hjerternes fred - آرامی دلهایی

Denne sang var den første, jeg lærte at kende, da mine venner fra Iran og Afghanistan spillede den for mig i Tranebjerg kirke.

Åråmije delhåi,
Såzandeje darjåhå
Rosjanije khorsjidi
Zibåie rojåhå

Az to amnijat dåram
Dar kesj-makesje tufån
Man ghåjeghe puside
To rahbare in sokån

Tå maghsade åzådi
Sarbåze to mimånam
Nemate nedjåtam rå
As fejze to midånam

Hjerternes fred
Havets skaber
Du er solen i al dens glans
Drømmenes skønhed

Jeg er i sikkerhed for stormen hos dig.
Jeg er en rådden båd
Og du styrer roret.

Jeg bliver hos dig til frelsens mål
Jeg er på vej til soldatens frihed
Jeg ved, at min velsignede redning kommer af din nåde

آرامی دلهایی سازنده دریاها
روشنی خورشیدی زیبایی رویاها

از تو امنیت دارم در کشمکش طوفان
من قایق پوسیده تو رهبر این سکان

تا مقصد آزادی سرباز تو میمانم
نعمت نجاتم را از فیض تو میدانم

Jeg synger en ny sang - می سرایم سرودی تازه

Jeg synger en ny sang
På en ny morgen
Til dig, Jesus

Jeg synger nye melodier
Med et nyt hjerte
Til dig, Jesus

Jeg lægger på dit alter
Min ånd og sjæl
Og mit legeme,
Indtil Helligåndens ild
strømmer ned fra Himlen

Jeg synger en ny sang…

Jeg vil opsøge et afsides sted
som Guds-manden,
så jeg kan høre din stemme
til en ny begyndelse

Jeg synger en ny sang…

Vi proklamerer sammen
Din godhed med en ny følelse
Vi proklamerer dit Ord
Din nåde med en ny salvelse

Jeg synger en ny sang…

Vi råber højt
af glæde
Over din store gerning.

Jesus, skænk ny stærk vin
Op i en ny lædersæk!

Jeg synger en ny sang…

Guds nåde være med jer i jeres liv!

Du gav vand til den tørstige - آب را شراب کرده ای

آب را شراب کرده ای
کور را بینا کرده ای
تو بی همتایی بی همتا

در تاریکی تابیدی
از خاکستر بر خاستیم
تو بی همتایی بی همتا

خدا عظیمتر خدا قویتر
خدایم برتر از هر قدرتی
شفا دهنده قادر مهیب خدا خدا

پس اگر خدا با ماست
چه کسی بر ضد ماست
پس اگر خدا با ماست
که ایستد ضد ما

خدا عظیمتر خدا قویتر
خدایم برتر از هر قدرتی
شفا دهنده قادر مهیب خدا خدا

پس اگر خدا با ماست
چه کسی بر ضد ماست
پس اگر خدا با ماست
که ایستد ضد ما

کیست بر ضد ما

Åb rå sharåb kardei
Kur rå bina kardei
To bi hamtåji bi hamtå

Dar tåriki tåbidi
Az chåkestar barchåstim
To bi hamtåi bi hamtå

Chodå azimtar chodå ghavitar
Chodåjam bartar az har ghodrati
Sjafå dahande ghadere mahjeb chodå chodå

Pas agar chodå bå måst
Tjæ kasi bar zedde måst
Pas agar chodå bå måst
Kæ istad zad må (2X)

Chodå azimtar chodå ghavitar
Chodåjam bartar az har ghodrati
Sjafå dahande ghadere mahjeb chodå chodå (2X)

Pas agar chodå bå måst
Tjæ kasi bar zede måst
Pas agar chodå bå måst
Kæ istad zad må (2X)

Kist bar zedde må (4X)


Du gav vand til den der tørstede,
Du gav synet til den blinde,
Du er enestående, usammenlignelig

I mørket skinnede du,
vi stod op fra asken,
Du er enestående, usammenlignelig

Gud er størst, Gud er stærkest,
Min Gud er bedre end enhver anden magt
Helbrederen, den Almægtige, Gud, Gud

Så hvis Gud er for os,
Hvem er så imod os?
Så hvis Gud er for os,
Hvem kan da være imod os? (2X)

Gud er størst, Gud er stærkest,
Min Gud er bedre end enhver anden magt
Helbrederen, den Almægtige, Gud, Gud (2X)

Hvem kan være imod os? (4X)

قلب من دست توست - Mit hjerte er i din hånd - med engelsk undertekst

می آیم تا در حضور تو - Jeg kommer ind i dit nærvær

Seneste kommentarer

12.08 | 09:41

- sikke dog en gang sort teologisk volapyk. Det rene visse-vasse. Religion har gjort ubodelig skade gennem historien.

11.06 | 12:37

"there's nothing worth more" music video is so full of the energy of Jesus/God. and yet a small part of the Love🌞/energy🌞 of Christ💚🙏🏽🌞

22.09 | 17:58

Kære Johannes Endnu engang tak for disse sange. Der er ikke så mange vi kender på dansk. Jeg fandt en engelsk Above all names. Men hvor er det nogle rige tekster de har i deres lovsange.

01.12 | 17:13

"Når din Ånds regn falder ........." so Lovely !! Brings tears to my eyes.

Del siden